WOZ-waarde

6 mei 2016

WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN.

De gemeente stuurt iedere eigenaar van een stuk grond of een pand jaarlijks een aanslag voor de onroerende zaak belasting. Deze belasting wordt berekend over de zogenaamde WOZ-waarde. Op de aanslag staat vermeld hoe hoog de gemeente uw woning heeft getaxeerd. Hoe de gemeente dat bepaalt, staat in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor een woonhuis geldt bijvoorbeeld dat er een vergelijking gemaakt wordt met de verkoopprijzen van woningen die rond 1 januari van het vorige jaar verkocht zijn en vergelijkbaar zijn met uw woning.

 

U wilt bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde die de gemeente vastgesteld heeft, dan doet u er verstandig aan DTM-taxaties in te schakelen. Wij maken een contrataxatie, wat over het algemeen als gewichtig argument wordt gezien tijdens de bezwaarprocedure. Bovendien loodsen we u door de bezwaar- en beroepsprocedure heen.